міцна сім`я,
                  здорова молодь,
                                 олімпійське золото
    Азбука соцроботи     Семінар Міцна сімья     Семінари: ОСББ, МЖК, СоцЦентри АПК

  Фото-звіти семінарів


Затверджено:  Мінсімьямолодьспорт України

Соціальною Службою ТОМ Інтернешнл

Н А В Ч А Л Ь Н А    П Р О Г Р А М А

семінару початкової підготовки дистанційного навчання волонтерів – менеджерів Соціальних Підприємств (СП)

 місцевих  громад України

За програмою 30 годин:

  • лекції – 20 годин;
  • практичної роботи – 10 годин. 

Теми лекцій

Тема

Часи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Особливості аграрної, індустріальної та інформаційних епох у розвитку мислення людства.

Литва, Грузія, Україна - революційні особливості змін соціального ідеалу громади.

Бути, діяти, мати – двигун інформаційного віку.

Історія виникнення соціальної роботи у Європі.

Конституція України – гарантія соціальної держави.

Соціальна політика з точки зору держави і права та шляхи утворення громадянського суспільства.

Самоврядування, самоорганізація громадян – різниці та спільне у підходах до соціальної роботи.

Державна, комунальна,  соціальна та приватна власність – єдиний "Локомотив" потягу громадянського суспільства.

Молодіжна політика інформаційного віку.

Здоров'я людини - економічна категорія. Особливості соціального розвитку громади інформаційного віку. Дві школи розвитку.

Соціальний ідеал – життєвий двигун. Особливості побудови і шляхи досягнення соціального ідеалу.

Соціальна патологія, проблеми і шляхи протидій.

Фізична культура, туризм у формуванні особистості і протидії соціальній патології.

Туризм – початкова школа бізнесу та ігровий метод рольового навчання  прорахункам управлінню, економіки і фінансам.

Волонтерський рух - двигун  соціальної роботи с громадами.

Муніципальна соціальна політика та особливості планування трьох напрямків. Особливості соціальної роботи з сільською громадою.

Структура управління соціальним розвитком.  Основа роботи соціальних підприємств – АКТИВІВ соціальної роботи місцевих громад («Соцінвест», ОСББ, МЖК, Соціальний Центр села ін.)

Методика організації соціальної роботи на соціальному підприємстві. Соціальний менеджмент.

Абетка соціальної роботи – методичний посібник для розрахунку планів фінансових накопичень та страхування.

Інвестиційний план – шлях до фінансової свободи соціального підприємства.

Виконання практичних та лабораторних вправ.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Координатор з надання

інформаційно - консультаційної допомоги та перекладу                        О. Мироновська

П Л А Н

семінару початкової підготовки дистанційного навчання волонтерів – менеджерів Соціальних Підприємств (СП)

 місцевих  громад України

Тема:

Навчання навикам керування соціальним підприємством  на моделях ОСББ, МЖК, “Соцінвест», Соціального Центру.

Слухачі:

Волонтери – добровольці за направленням громад.

Кількість учасників – від 6 слухачів

Вартість однієї навчальної путівки 900 грн.

Мета.1.        1.

Підготовка волонтерів - менеджерів соціальних підприємств територіальних громад.

2.

                     

                     3.

         

                     4.          

Просвіта і організація  підготовчого  періоду побудови Соціального підприємства;

Знайомство с Законодавством України з соціальної роботи;

Вивчення технології та методики соціальної роботи та керування соціальним підприємством;

Розвиток впевненості в проведені  просвіти громад;

                   6.      

Зміна менталітету мислення волонтера до вимог креативної громади інформаційної епохи.

Час

«___________» ___________________ 2016 року

Місце

Семінар проводиться Соціальною Службою ТОМ Інтернешнл

25006. Тимірязева, 84, м.Кіровоград Кіровоградська область

Тел/факс: (052) 224 – 77 – 17,  моб. 050 -344 -35-71       E - mail:  TOMis@ukr.net,                   www.tomis.com.ua

.

Час

Зміст заняття

Методика проведення

Мета заняття

9.00  –  10.00

Заняття 1

Вступна частина:

- відкриття семінару

- розробка правил поведінки

Виступи викладачів

Ознайомлення з метою та завданням

10.00 – 11.00

Заняття 2

Активні методи навчання

«Мозковий штурм»  

Ознайомлення з методами навчання

11.00 – 12.00

Заняття 3

Активні методи навчання

Робота в групах. Анкетування.

Адаптація груп до роботи

Кофе-пауза

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Заняття 4

Правове поле соціальної роботи

Обід

Закони України

А) Правове поле для початку роботи

Б) Методика першого, підготовчого етапу

Вивчення законодавчої бази та порядку здійснення соціальної роботи

Затверджено:

Координатор з надання

інформаційно-консультаційної допомоги та перекладу                          О. Мироновська

Вартість трьох добової путівки дев’ятсот гривен

Голова  О. В. Третяков

27.01.2016 року

К  О Ш Т О Р И С

повернення витрат (членських внесків)

 на одного учасника трьох добового семінару

дистанційного навчання менеджерів

Соціальних Підприємств (СП)

місцевих  громад України

- Проїзд в обидва кінці, розміщення (готель)            -  кошти  відрядженого;

- Харчування,  три разове                              на добу                         - 100 грн.;

- Компенсація витрат оренди приміщень    на добу                          - 87 грн.;

  • Компенсація накладних витрат (транспорт, зв'язок, відрядження,

інтернет, телефон, друк ін.) пов'язаних з організацією і проведенням

семінару                                                          на добу                          - 82 грн.;

  • Компенсація витрат на придбання  

канцелярського приладдя  та літератури    на добу                            - 21 грн.

-    Членський внесок                                                                         - 10 грн.

Усього                                                             на добу                          - 300 грн.

Вартість путівки трьох добового

семінару на одного учасника складає                                             – 900 грн.

Координатор з надання

інформаційно-консультаційної допомоги та перекладу                 О. Мироновська
© 2015 TOM Int.   


www.000webhost.com